نمایش دادن همه 8 نتیجه

کولر گازی 24000 هایسنس ا Hisense air conditioner HRH-30TQ 30000 BTU

 • سال عرضه : 2022
 • نوع گاز (مبرد) : R410A
 • اینورتر : ندارد
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۳۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )

کولر گازی 18000 هایسنس ا Hisense air conditioner HRH-18TQ 18000 BTU

 • سال عرضه : 2022
 • نوع گاز (مبرد) : R410A
 • اینورتر : ندارد
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۳۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )

کولر گازی 24000 هایسنس ا Hisense air conditioner HRH-24TQ 24000 BTU

 • سال عرضه : 2022
 • نوع گاز (مبرد) : R410A
 • اینورتر : ندارد
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۳۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )

کولر گازی 30000 هایسنس اینورتر

 • سال عرضه : 2022
 • نوع گاز (مبرد) : R410A
 • اینورتر : دارد
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۳۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )

کولر گازی 24000 هایسنس اینورتر

 • سال عرضه : 2022
 • نوع گاز (مبرد) : R410A
 • اینورتر : دارد
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۳۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )

کولر گازی 18000 هایسنس اینورتر

 • سال عرضه : 2022
 • نوع گاز (مبرد) : R410A
 • اینورتر : دارد
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۳۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )